PROCES

ARKITEKTRÅDGIVNING

Kvalificeret arkitektrådgivning er en væsentlig forudsætning for skabelsen af god arkitektur og ikke mindst det helt rigtige projekt for kunden.

Det kræver indlevelse og forståelse, at kunne identificere de konkrete behov den enkelte kunde har, og samtidig en solid byggeteknisk og byggelovgivningsmæssig viden, at finde realiserbare løsninger der opfylder netop de behov projekterne skal dække.

Vi kan tilbyde alle de forskellige arkitektrådgivningsydelser man, som bygherre, har behov for i et byggeprojekt – dvs. skitsering, budgettering, byggeansøgninger, bygge- og udbudsprojekter, byggestyring og tilsyn med udførelsen.

Derudover har vi en del faste samarbejdspartnere, der tæller både ingeniører og entreprenører, der ved hvilken kvalitet vi forventer os af projekterne og som vi kan trække ind til opgaverne i nødvendigt omfang.

VI HOLDER JER I HÅNDEN FRA START TIL SLUT – så I kan føle Jer trygge gennem hele forløbet. I en typisk proces hjælper vi vores kunder med at afdække deres reelle behov, og sikrer at de får netop det projekt de har brug for. Det er vigtigt at både kunder og vi kan være ærlige, omstillingsparate og indstillede på at det er en krævende proces man går ind i. 

 

FASEOPDELING

  • FASE 1: Forslagsfasen / skitsering (inkl. digitalisering af eksisterende forhold på baggrund af oprindelige tegninger og evt. stikprøveopmåling) / økonomisk overslag                                                                                                                                                                                                                                                          
  • FASE 2: Myndighedsprojekt, myndighedstegninger og byggeandragende                                                                                                                                                                                                         
  • FASE 3A + 3B: Hovedprojekt / udbud (tegninger og beskrivelser og udbudsdokumenter)                                                                                                                                                                                                           
  • FASE 4: Kontrahering, byggeledelse, tilsyn og opfølgning under udførelsen

 

HONORAR

Vi tilbyder professionel arkitektrådgivning efter faktisk forbrugt tid eller til fast pris efter nærmere aftale, og afhænger af projekttypen. Projekter til en-familiehuse udføres efter medgået tid, da tidsforbruget afhænger af den enkelte opgaves kompleksitet og størrelse.

Vi har ikke faste standardiserede honorarer som gælder alle projekter, da alle projekter er forskellige og kræver forskellig indsats.

Man skal derfor, f.eks. som privat bygherre forvente at det vil koste et sted mellem kr. 160.000-240.000 ekskl. moms for arkitektrådgivning hvis man ønsker at få hjælp til at bygge en tilbygning til ca. kr. 2.000.000 ekskl. Moms. Dette indeholder som udgangspunkt alle faserne for arkitektrådgivningsdelen.

Ved det første møde bliver honoraret også drøftet, og ved udførelse af projekter i medgået tid, bliver der aftalt en forventet ramme for de enkelte faser inden opstart.

INGENIØRER
Ingeniørrådgivning er ikke en del af arkitektrådgivningen, men vi forestår gerne kontakt til de forskellige ingeniører og specialister der måtte være nødvendige for projektet.

Betaling for ingeniørernes ydelser er derfor ud over arkitekthonoraret og vil blive faktureret direkte.

TOTALRÅDGIVNING & BYGHERRERÅDGIVNING
Ved større sager tilbyder vi også Totalrådgivning hvor vi medtager underrådgivere så som ingeniører, landmålere og specialister på opgaven indenfor det samlede honorar.

Honoraret for denne type opgaver vil variere fra sag til sag og tilbydes kun på baggrund af forudgående møder med bygherren, eller på baggrund af et professionelt udbudsmateriale.